wowthemesnet

Tel: +371 29418787-Birojs, +371 29137331
PASUTĪT KONTEINERI +371 29566738
druplat@druplat.lv
SIA "DRUPLAT", LV40103437166,
Radžu iela 18, Rīga, Latvija, LV-1057,
konts: LV45HABA0551031110599

Piesaki bezmaksas konsultāciju

Sāc pievienot papildus vērtību saviem koka atkritumiem!

Sazinies ar Druplat pārstāvi

Uzzini kā pelnīt vairāk, samazinot pirmreizējās koksnes izmantošanu!

Saņem optimālu risinājumu

Izmanto mobilo dubultās drupināšanas malēju Doppstadt 750

SIA Druplat ir eksperts dažāda veida koka atkritumu pārstrādē.

Par uzņēmumu

Ātrums un kvalitāte

Izmantojam kvalitatīvu mobilo dubultās drupināšanas malēju Doppstadt 750

30 m3 konteineri

Nodrošinām materiāla savākšanu 30 m3 konteineros Jūsu norādītajā vietā.
Tel. +37129566738

Apstiprinājuma dokumenti

Piedāvājam apstiprinājuma dokumentus par atbilstoši veiktu koka atkritumu pārstrādi.

Jūsu vai mūsu teritorija

Mēs veiksim koka atkritumu drupināšanu Jūsu uzņēmuma teritorijā vai savos laukumos

Papildus ieņēmumi

Piedāvājam šķeldas (drupinātas otrreizējās koksnes) tirdzniecību

Piejaukumu atdalīšana

Doppstadt 750 drupinātājs ir aprīkots ar magnētiem metāla piejaukumu atdalīšanai no koka atkritumiem

Pakalpojumi- pastrādājamo materiālu veidi

Koka iepakojums (paletes, kastītes, dēļi uc.)

No būvgružiem atšķiroti koka atkritumi

Dažādu koka plākšņu atkritumi (saplāksnis, mdf, osb, skaidu plates uc.)

Koka pārstrādes atkritumi (baļķu atgriezumi, nomaļi, koka saslaukas)

Kabeļu spoles

Un citi koka atkritumi

Kā piemēram: dzelzceļa gulšņi, koka stabi, kūdras purvu celmi un dažādi dārzu un parku atgriezumi

Fotogalerija
LIFE Waste to Resources IP

Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju

Ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā uzsākta projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP). Projekta vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura projektu īsteno sadarbībā ar 21 partneri. Projekta LIFE Waste to Resources IP mērķis ir izstrādāt un demonstrēt risinājumus visam atkritumu apsaimniekošanas ciklam, īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028.gadam noteiktos pasākumus. Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu, projektā tiks īstenotas aktivitātes četru tematisko bloku ietvaros:

  • a) pāreja no atkritumiem uz resursiem,
  • b) labāki produktu cikli un produktu dizains,
  • c) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde,
  • d) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Druplat SIA  kā sadarbības partneris projektā ir piedalās aktivitātē “Pilotprojektu realizācija atkritumu beigu statusa noteikšanai”.

Šīs aktivitātes ietvaros ir plānots izgatavot, uzstādīt un demonstrēt koka un tekstila atkritumu pārstrāde blokos, kuru izmantošana paredzēta koka transporta palešu ražošanā un citur.

Pēc pilot iekārtas un tehnoloģiskā procesa izstrādes, dokumentācijas sagatavošanas, paredzēts iegūto tehnoloģiju pavairot un padarīt pieejamu mūsu un citos  ES reģionos.

Projekta mērķis ir iekārta un tehnoloģijas prototips, ar kuras palīdzību būtu iespējams pārstrādāt koka un tekstila atkritumus produktā - koka skaidu blokos, kam kā izejvielas būtu nepieciešams pārstrādei gadā līdz 5000 tonnas koka un tekstila atkritumu.

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais budžets ir 15 245 351 EUR.

Druplat aktivitāšu īstenošanai plānots 530 000 EUR, no tā 320 000 EUR Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE finansējums, 159 000EUR – Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 51 000 EUR – Druplat pašu finansējums.